TechmamaJämställdhet Teknikenutvecklats Vad kan viförvänta av 2020-talet?
TechmamaJämställdhet
Jämställdhet handlar om lika villkor mellan könen där både män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Teknikenutvecklats
Förutom de digitala framstegen har 2000-talet sett enorma förändringar inom fälten för medicin och annan vetenskap. Hittills under århundradet har det bland annat de komponenter som DNA består av fastställts, man har hittat vissa botemedel mot HIV och cancer samt lyckats 3D-printa organ.
Vad kan viförvänta av 2020-talet?
Med tanke på hur stora tekniska framsteg som skett under 2000-, och 2010-talet är det svårt att föreställa sig hur långt världen kommer att komma under det pågående årtiondet. Under de senaste tio åren har vi fått uppleva utvecklingen av sociala medier, och lever våra liv allt mera genom internet och internet-baserade tjänster.

2020-talet

Med tanke på hur stora tekniska framsteg som skett under 2000-, och 2010-talet är det svårt att föreställa sig hur långt världen kommer att komma under det pågående årtiondet.

 

Under de senaste tio åren har vi fått uppleva utvecklingen av sociala medier, och lever våra liv allt mera genom internet och internet-baserade tjänster.

Framsteg inom vetenskapen

Förutom de digitala framstegen har 2000-talet sett enorma förändringar inom fälten för medicin och annan vetenskap. Hittills under århundradet har det bland annat de komponenter som DNA består av fastställts, man har hittat vissa botemedel mot HIV och cancer samt lyckats 3D-printa organ.

Framtiden

Vi kan bara föreställa oss hur långt vi kommer komma under det resterande århundradet.

Sociala media

De tekniska utvecklingarna har inte bara gjort att det är lättare att nå människor världen över, utan har också förändrat sättet vi interagerar med varandra på

TECHMAMA

Vi kan alla göra mer.....

At jobba mer
80%
Att jobba bättre
90%
Arbeta för mera jämställda arbetsplatser
95%
TECHMAMA

2020-talet

Arbetet för ett mera jämställt samhälle kommer fortsätta, både inom och utanför arbetsplatsen. Då alla har att vinna på ett mera jämställt samhälle, är det av yttersta vikt att arbetet fortskrider och förändringar sker, både på en strukturell- och en attitydnivå.

Snabbare internet

Det var tack vare uppgraderingen från 3G till 4G internet som många tekniska utvecklingar som till exempel lanseringen av ett flertal appar varit möjligt, så 5G internetet kommer utan tvekan att föra med sig en ny våg av teknisk innovation.

Längre och friskare liv

En stor förändring under det kommande årtiondet kommer vara de möjligheter som 3D-skrivare ger. Forskare har lyckats replikera allt från organ till maskiner genom 3D-utskrift och under 2020-talet kommer dessa att leta sig in allt djupare i alldagliga situationer.

Teknologin kommer också utvecklas till att bli mera tillgänglig för alla och kan leda till ett mera hållbart sätt att utvinna material på.

Med teknologin mot en sundare planet

Också planeten kommer förhoppningsvis må bättre under 2020-talet, då många teknologiska satsningar ägnar sig åt att lösa den stundande klimatkrisen.

Inom detta område utnyttjas också artificiell intelligens i kombination med de nya möjligheterna som ett snabbare internet erbjuder och många andra uppfinningar inom vetenskapen.