Vad kan vi förvänta oss av 2020-talet?

Med tanke på hur stora tekniska framsteg som skett under 2000-, och 2010-talet är det svårt att föreställa sig hur långt världen kommer att komma under det pågående årtiondet. Under de senaste tio åren har vi fått uppleva utvecklingen av sociala medier, och lever våra liv allt mera genom internet och internet-baserade tjänster. 

I den här artikeln ska vi ändå ge oss i kast med att förutspå vad det nya årtiondet kan bringa med sig. 

Snabbare internet 

Många tekniska framsteg kommer att ske under 2020-talet. Något som redan har utvecklats med som kommer implementeras under årtiondets gång är 5G internet. Detta är ett internet som kan vara upp till 100 gånger snabbare än det standardiserade 4G internetet som de flesta av oss använder i dagens läge. Utvecklingen kommer troligen agera som katalysator för flera andra utvecklingar som vi inte kan förutspå ännu i dagens läge. Det var tack vare uppgraderingen från 3G till 4G internet som många tekniska utvecklingar som till exempel lanseringen av ett flertal appar varit möjligt, så 5G internetet kommer utan tvekan att föra med sig en ny våg av teknisk innovation.

Från artificiell intelligens till flygande bilar 

Artificiell intelligens, det vill säga datorer som kan agera som människor, kommer att utvecklas vidare under 2020-talet. Troligen kommer det göras så pass stora framsteg att datorer kommer att ta över flera manuella jobb och göra dessa mera effektiva. Som ett resultat behöver andra jobb utvecklas, samtidigt som datorerna också kommer skapa nya arbetsmarknader. 

Ett fält som redan har provat på artificiell intelligens är självstyrande bilar. Då dessa redan existerar, kommer teknologin att utvecklas och dessa kommer bli vanligare och mera pålitliga under årtiondets gång. Det har också funnits prat om att utveckla flygande bilar och även om de kanske inte kommer lanseras inom de närmsta åren, så kommer tekniken att utvecklas. 

Längre och friskare liv 

Förutom de digitala möjligheter som 2020-talet för med sig kommer det bli troligare att allt flera får leva för att se dessa utvecklas, då framsteg inom medicin och vetenskap gör att vår livslängd förväntas öka med 10 år under följande årtionde. Också uppfinningar inom artificiell intelligens kommer spela en roll i vår hälsa, då det kommer att bli enklare att använda sig av teknik och appar för att följa med vårt välmående. 

En stor förändring under det kommande årtiondet kommer vara de möjligheter som 3D-skrivare ger. Forskare har lyckats replikera allt från organ till maskiner genom 3D-utskrift och under 2020-talet kommer dessa att leta sig in allt djupare i alldagliga situationer. Teknologin kommer också utvecklas till att bli mera tillgänglig för alla och kan leda till ett mera hållbart sätt att utvinna material på. 

Med teknologin mot en sundare planet 

Också planeten kommer förhoppningsvis må bättre under 2020-talet, då många teknologiska satsningar ägnar sig åt att lösa den stundande klimatkrisen. Inom detta område utnyttjas också artificiell intelligens i kombination med de nya möjligheterna som ett snabbare internet erbjuder och många andra uppfinningar inom vetenskapen. 

Förhoppningsvis kommer de teknologiska utvecklingarna under 2020-talet leda till en bättre vardag både för människorna och planeten.