Hur tekniken har utvecklats under 2000-talet

Teknik kan definieras som olika avancerade produktionsmetoder som ofta handlar om att omvandla och utnyttja resurser på ett sätt som förenklar vardagen. Några viktiga teknologiska framsteg under historiens gång har varit utvecklingen av ångmaskinen under 1600-talet, telefonen och glödlampan under 1800-talet, för att inte nämnda telefonen och internet under 1900-talet.

Idag utvecklas tekniken snabbare än någonsin och i den här artikeln tar vi en titt på de största framstegen som skett hittills under 2000-talet. 

Från det analoga till det digitala 

Den största konkreta förändringen som skett under 2000-talet är hur vi har gått från att konsumera analoga produkter till digitala. I början på århundradet lyssnade vi fortfarande på musik med hjälp av CD-skivor, laddade upp musik till våra mp3 spelare och såg filmer på VHS eller DVD. Idag är allting digitalt, där vi genom olika onlinetjänster kan streama nästan vad som helst på bara några sekunder. Detta har också förändrat våra förväntningar på samhället, då vi förväntar oss ha tillgång till allting dygnet runt. 

Genom utvecklingen av Wi-Fi och mobiltelefoner med ständig internetkontakt har det blivit standard att vara konstant uppkopplad på nätet. Mycket av handeln av varor såsom kläder, möbler och till och med matvaror har flyttat över till att skötas över internet. Tekniken har också minskat avstånd och gjort det möjligt att inte bara beställa varor från över hela världen, men också hålla kontakt med nära och kära när man är ute och reser eller är bosatt på annan ort. Också teknikbaserade appar som Uber och AirBnB har förändrat sätten vi reser och rör oss på. 

Sociala media och det sociala livet 

De tekniska utvecklingarna har inte bara gjort att det är lättare att nå människor världen över, utan har också förändrat sättet vi interagerar med varandra på. Genom utvecklingen inom datorer, kameror och smarttelefoner har det blivit lättare att röra sig fritt över världen och samtidigt dela med sig av sina upplevelser genom sociala media-plattformer så som Facebook, Instagram och Snapchat. Tekniken har alltså gjort det lättare att dela med sig av sina upplevelser, samtidigt som det går att argumentera för att samma fenomen har gjort oss mera ensamma och benägna att bygga upp en fasad av det perfekta livet för våra följare. 

Framsteg inom vetenskapen

Förutom de digitala framstegen har 2000-talet sett enorma förändringar inom fälten för medicin och annan vetenskap. Hittills under århundradet har det bland annat de komponenter som DNA består av fastställts, man har hittat vissa botemedel mot HIV och cancer samt lyckats 3D-printa organ. Dessutom har GPS-systemet lanserats, man har lyckats hitta vatten på månen och de första kommersiella flygningarna till rymden har ägt rum. 

Med sikte på framtiden

Om vi jämför hur världen såg ut i slutet av 1990-talet och idag är det svårt att tro att det bara har gått tjugo år med tanke på hur stora tekniska framsteg det har skett och hur dessa påverkar våra vardagliga liv. Vi kan bara föreställa oss hur långt vi kommer komma under det resterande århundradet.