Första treåriga hovslagarutbildningen avslutad

Under torsdagen examinerades 16 nyblivna hovslagare från Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Det är första gången som en treårig, sammanhållen hovslagarutbildning avslutas. Det betyder att de studerande kan ansöka om godkänd behörighet från Jordbruksverket direkt efter examen. De fick även möjlighet att göra gesällprov i samband med examen – vilket är första gången någonsin på en hovslagarskola i Sverige.

Under examensveckan har studenterna fått avlägga prov i bland annat spricklagning, modellskoning, sjukbeslag och skoningsprov. Sedan tre år tillbaka är hovslagarutbildningen vid Biologiska Yrkeshögskolan treårig vilket gör att studenterna direkt vid examen har möjlighet att avlägga sitt gesällprov och kan ansöka om att bli behörig hovslagare direkt.  

– Av den yrkeskunnige erfarne och engagerade hovslagaren finns det alltid efterfrågan på arbetsmarknaden och många startar egna företag. Vi önskar våra studenter ett stort lycka till i framtiden, säger Gunilla af Kleen, utbildningsledare.   

Av tre studerande som valde att göra sina gesällprov i samband med examen så var det en som lyckades. Elin Moberg fick, förutom sitt godkända gesällprov, även två stipendier. För bästa skoprov och stipendie på 3000kr från Mustad. Förutom Elin Moberg så fick även Hanna Andersson stipendie för bästa skomodelltavla och Linn Byman fick för bästa affärsplan.

Det hölls även tal av rektor för Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, Malin Ljungné och ledningsgruppens ordförande, Pär Hopman. Båda talade om vikten av att ha ett nätverk i branschen och att vara en god ambassadör för yrkesrollen.

– Det är viktigt att ni ser varandra som kollegor, för ibland kommer det komma stunder då ni verkligen behöver varandra, säger Malin Ljungné, rektor för Biologiska Yrkeshögskolan i Skara.

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Leave a Reply