MINNESLISTA INFÖR JULEN

Reklamtejpföretaget Omalogo Oy Ab bekläder större och mindre ytor med dekor och stickers,
producerar reklammaterial, erbjuder reklam- och annonsservice. Omalogo hjälper små och
medelstora nyländska företag i kvistiga marknadsföringsfrågor. Omalogo levererar produkter
per post glolbalt, men största delen av tjänsterna levereras inom en 100 kilometers radie, sett
från vårt verksamhetsställe i Virkby, Lojo. Det handlar om småskalig produktion och vi är
ett verkligt mikroföretag, men vi gör vårt bästa i dessa tider av utmaningar.

Inför Jul kretsar tankarna i själva firandet och det kommande Jullovet för oss vuxna Jul –
semestern. Samtidigt upplever vi en press då det handlar om försäljning och marknadsföring.
Där kamoströttheten tynger ögat, tynger julstressen hela huvudet. Kannabisoljan, d.v.s.
CBD– produkterna har för många varit botemedlet i tider av ångest och stress, för många
har preparaten varit lösningen till lättare insomning. Vi rekommenderar dessa naturprodukter
ifall du upplever vinterstress. – Så varför inte pröva ett naturligt och tillåtet preparat – för
egen del ! Att pröva skadar aldrig, däremot ligger skadan i stress och trötthet.

STRESSEN OCH ARBETET

Det händer sig, att vi på reklamtejpföretaget får arbetsuppdrag och –beställningar, som
innebär snabb produktion och leverans. Dessutom måste man i rådande världsläge
reagera snabbt i olika situationer. Själva utförandet av arbetsuppdragen kan avklaras
snabbt, men samtidigt har vi lärt oss att undvika både egen och ER börda av stress.
Därför har vi gjort upp en lista av faktorer som vi upplever viktiga då det handlar om
undvikandet av stress:

 • vi jobbar inte under veckoslut eller om kvällar, så det lönar sig inte att skicka
  brådskande meddeladen via epost, sms eller whatsapp under dessa tidpunkter.
 • vi har ett begränsat lager, men våra textilleverantörer kan förse oss inom
  1 – 2 dagar med produkter från sina inhemska lager, leveranser från lager belägna i
  Europa kan ta 2 – 3 veckor i anspråk.
 • om du inte har någon vektor, grafisk version av Din logo eller Ditt emblem (vanligen EPS
  eller t.o.m. PDF) kan vi inte garantera ett logo- eller emblemförsett skjorttryck på en dag.
  Detta betyder nämligen att vi måste skapa dig en ny logo eller ett emblem som måste få
  ditt godkännande.
 • om du vill att vi planerar en fönstertejpning för dig, bör du skicka oss en bild av ditt
  fönster för att ge oss en veckas tid för planering – vi har förhoppningsvis även andra
  kunder.
 • om vi inte svarar på telefonsamtal under vardagsarbetstid, är vi säkerligen upptagna med
  arbetsuppgifter. Vi ringer tillbaka vid första bästa tillfälle.
 • meddelanden som kommer via epost besvaras senast följande dag – om du emellertid
  inte hör av oss, kan du ringa, ty ditt meddelande kan ha hamnat i virusskannern.

Vi har koll på stress, vi bemästrar stress genom att sova tillräckligt, äta hälsosamt och
inta tillräckligt med vätska. Om vi på jobbet är trötta och stressade, kan t.ex. ovan nämnda
planering av fönstertejpning framskrida långsamt och resulatet inte motsvara det önskade –
detta på grund av dålig nattsömn. Trötthet kan leda även till andra mindre problem och
glömska, så nattsömnen är en viktig del av vårt eget välbefinnande.

MINDRE ÄN EN MÅNAD TILL JUL

Det är bra att göra julförberedelserna i god tid. Var snabb i vändningarna, speciellt
då du skall fixa gåvor till vänner eller familjemedlemmar. Om du vill beställa t.ex.
en rock försedd med en bild av en bil eller ett bilmärke, hinner du ännu beställa
dessa i ett par veckors tid, sedan tar tiden slut. Om du vill beställa gåvor försedda
med logon till hela personalen eller till dina kunder, bör du vara förberedd på längre
leveranstider. Ring och försäkra dig om att vi får din beställning klar i tid, lita inte
alltid enbart på epost.

JULSEMESTERN

Vi i reklamtejpföretaget Omalogo är på semester från 23.12. ända till slutet av året.
Vi kommer alltså inte tillbaka på jobb före nyår (2021). Vi jobbar visserligen för
fullt ända till dagen före julaftons afton, så ni kan lugnt beställa textiler, tryck-
tjänster, stickers, affischer, tejpning – d.v.s. skicka oss offertanbud så kan vi kolla
in och svara på dem.

Efter julen är vi genast i början av januari tillbaka i vardagsrytm, och som nu, jobbar vi
normalt från måndad till fredag.

Leave a Reply