Var sjunde person vill jobba hemifrån för att slippa sina kollegor

En undersökning från YouGov på uppdrag av Simployer visar att var sjunde anställd vill jobba hemifrån för att slippa sina kollegor. Mer än hälften föredrar hemarbete för att de inte behöver göra sig i ordning på morgonen.

Pandemin har förändrat hur vi ser på den fysiska arbetsplatsen. Att spara pengar på resor och luncher (64%), att inte behöva göra sig i ordning på morgonen (63 %), att kunna träna när man vill (23%) och att slippa sina kollegor (14 %) är några av de fördelar som anställda ser med distansarbete enligt en undersökning från HR-företaget Simployer.

– Att så många ser att slippa sina kollegor som en fördel vid hemarbete är en indikation på att det finns saker att förbättra i arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, till exempel gällande utformningen av kontoret. Eller så beror det helt enkelt på att vi alla är olika. Vissa mår bättre när de får arbeta ostört i sin hemmiljö och har inte behov av det sociala på en arbetsplats, medan andra vill ha mycket rörelse runt sig och sociala kontakter för att trivas, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

En stor majoritet av de som arbetat hemifrån, hela 70 procent, vill fortsatt ha möjlighet att bestämma själva över varifrån de arbetar. Yngre vill bestämma själva i högre utsträckning än äldre.

– Den individanpassade arbetsplatsen kommer att ta allt större plats i framtiden. Genom pandemin har många fått prova på att jobba helt eller delvis på distans och sett en positiv förändring i både arbets- och privatlivet. En stor lärdom som vi ska ta med oss från pandemin är att det inte finns någon universallösning som passar alla medarbetare. Att individanpassa arbetsmiljö och arbetsplats kommer vara en utmaning för arbetsgivare framöver, säger Ida Ljungberg.

Vilka fördelar som anställd, om några, ser du med att arbeta hemifrån? Du kan svara flera alternativ.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 4–10 november har sammanlagt 1406 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige, varav 502 är arbetsaktiva och har delvis eller helt och hållet haft möjlighet att arbeta hemifrån under den pågående corona-pandemin. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

Spela på nätcasino

Casino utan svensk licens behöver inte vara ett sämre val. Det handlar om vilken typ av licens casinot har och vad deras licens innebär. Gambling och nätcasinon är ett globalt fenomen och människor världen över ser det som en stund som fylld med spänning och underhållning.

Leave a Reply